Χορηγοί

GOLD SPONSOR


BRONZE SPONSORS


SPONSORS


Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προβολής σας στο Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε:


ERA Ltd

κα. Έφη Στάμενα: estamena@era.gr
Τηλ. 210 3634944
Ε-mail: estamena@era.gr
Website: www.era.gr


ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ


ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ (Αναμένεται)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΦΕΕ (Αναμένεται)

Back to Top