ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα πρέπει να δηλωθεί η θεματική ενότητα, στην οποία επιθυμούν οι συγγραφείς να ενταχθεί η εργασία. Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης και θεματικής ενότητας θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής με μοριοδότηση, καφέ στα διαλείμματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου
30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2024

Έναρξη υποβολής εργασιών
22 Φεβρουαρίου 2022

Λήξη υποβολής εργασιών
28 Μαρτίου 2022